AT2Works

Inspiratie: villa in Maleisië

Inspiratie: villa in Maleisië

Deze pagina is in bewerking.

AT2 Works heet nu: ATD. Architecture, Technology & Development. Naast de combinatie van ontwerp en techniek houden wij ons bezig met de ontwikkeling van projecten. In onze visie staat de mens centraal.

Wij ontwikkelen voor een honorarium, en in samenwerking met partners. Wij richten ons hierbij zowel op de zakelijke markt (onder meer sociale woningbouw) als de particuliere markt (P.O. = Particulier Opdrachtgeverschap, en C.P.O. = Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).

De grote innovaties zitten nu op het gebied van de techniek: zowel de bouwtechniek als de installatietechniek, en dan de combinatie ervan. Door veel te prefabriceren kunnen we beter en goedkoper bouwen: een mooier gebouw voor een lagere prijs. Hiervoor hebben wij concepten ontwikkeld, bijvoorbeeld voor de woningbouw. Flexibiliteit in gebruik is hierbij ook belangrijk: een gebouw verandert gedurende de levensduur een aantal malen van functie. Een flexibel ontwerp maakt dit mogelijk. Hiermee creëer je waarde voor de Opdrachtgever en de gebruiker.

De maatschappelijke waarde vertaalt zich naar duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Duurzaamheid in termen van milieu, en in sociale duurzaamheid. Citaat uit het boek “De Upcycle” van Braungart & Mc Donough: “Van begin af aan heeft de Cradle to Cradle-filosofie de commercie erkend als de motor voor groei en innovatie, als de manier om de aarde veel productiever te maken dan deze nu is.”