AT2Works
Mark Berg architect

Mark Berg architect

ATD (voorheen AT2 Works) is een breed werkend Architectenbureau. Wij doen indien gewenst alle fasen van het ontwerp- en bouwproces: van het programma van eisen en de stichtingskosten tot en met de bouwbegeleiding en oplevering. Vandaar dat wij opgeschoven zijn richting ontwikkeling: het ontwikkelen van plannen waarbij de wensen van de klant gekoppeld worden aan financiële haalbaarheid, winstgevendheid, maakbaarheid en maatschappelijk belang, niet alleen tijdens de initiële bouwfase, maar tijdens de gehele levenscyclus.

Onze klanten zijn zowel particulieren (PO / CPO) als bedrijven. Wij werken zowel aan nieuwbouw als transformatie processen (herbestemming), vaak in multi-disciplinaire teams, gezien de complexiteit van sommige opgaven.

Ir. Mark L. Berg
Ir. Mark L. Berg, geboren te Den Haag in 1962, studeerde in 1988 te Delft af na een jaar in Indonesië te hebben gewerkt. Na 2,5 jaar in Londen te hebben gewerkt bij Terry Farrel & Company en Palmer Associates aan kantoorgebouwen en winkelcentra keerde hij in 1991 in Nederland terug. Tot 1998 werkte hij voor architectenbureaus aan ontwerp en uitvoering van utiliteitsbouwprojecten. Mark Berg is tevens gastdocent aan de TU Delft, faculteit Bouwkunde.

Ir. John Si Iun Lai
Ir. John Si Iun Lai werd in 1959 in Sorong, voormalig Nieuw Guinea geboren. Ook hij studeerde aan de TU Delft in 1988 af. Werkte o.m. bij James Ferry & Partners in Singapore aan ‘waterfront chalets’ met golfcourse,  jachthaven en leisure centre. Verhuisde naar Landshut in Beieren waar hij als freelance architect diverse projecten ontworpen en uitgevoerd heeft, i.s.m. buro Leinhaupl, o.m. bedrijfsgebouwen, ouderenhuisvesting, een dialyse centrum, woningbouw, etc.

Ir. Jan Willem Thijs
Ir. Jan Willem Thijs geboren te Jakarta, Indonesië in 1942, studeerde in 1969 af aan de TU Delft en is sinds 1972 zelfstandig architect. Daarnaast was hij als docent verbonden aan de Haagse Hogeschool, afdeling Bouwkunde. Intussen heeft hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar is nog als adviseur bij AT2 Works betrokken.