AT2Works
Inspiratie: diafragma gevel, IDMA – Jean Nouvel

Inspiratie: diafragma gevel, IDMA – Jean Nouvel

Waar liggen de kansen? Transformatie van gebouw en omgeving van de naoorlogse wijken is noodzakelijk. Dit gaat verder dan alleen herbestemmen van gebouwen. Conceptontwikkeling is een middel dat hier ingezet kan worden. Het gaat dan om ontwikkelen van zogeheten “brownfield” locaties. Dit i.t.t. de “greenfield” ontwikkelingen van de Vinex wijken.

Transformatie betekent ook vaak: slopen en nieuwbouw. De uitdaging is nu om dit financieel haalbaar te maken, zeker in de sociale woningbouw en de middenhuur sector. Het valt nu op dat daar (te) weinig gebouwd wordt. Hier hebben wij een methode voor ontwikkeld, in samenwerking met ketenpartners.

Nieuwsgierig geworden: bel of mail ons (zie onder “contact”).

“We hebben geen energieprobleem, we hebben een grondstoffenprobleem” (Prof. Michiel Haas – NIBE en TU Delft). Urban mining biedt mogelijkheden: de waarde van uitkomende grondstoffen van leegstaande gebouwen gebruiken om nieuwe gebouwen te maken. Wereldwijd ontstaat er nu een enorme vraag naar grondstoffen. Het is van belang om duurzaam met grondstoffen om te gaan: Cradle to Cradle – afval is voedsel.