AT2Works

Projecten

Inspiratie: detaillering van een drinkfontein

Inspiratie: detaillering van een drinkfontein

Hiernaast vindt u een overzicht van projecten van ATD. Klikt u op de links voor meer informatie en beeldmateriaal.

Onder de projectenlijst vindt u ook projecten uit het trackrecord van de architecten van AT2Works.

PO = Particulier Opdrachtgeverschap. Meest traditionele ontwerp- en bouwvorm.
CPO = Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Een moderne variant: een aantal particulieren besluiten gezamenlijk een project te laten ontwerpen en bouwen. De Architect kan dit gehele proces begeleiden, of er wordt speciaal voor de kopersbegeleiding een gespecialiseerde partij aangetrokken.
Herbestemming: het geven van een nieuwe functie aan een bestaand pand.  Vaak is het dan nodig het gebouw te verbouwen en uit te breiden. Soms met minimale ingrepen, soms zeer uitgebreid.
Transformatie: hier gaat het vaak om de wisselwerking tussen gebouw en omgeving. Het herscheppen en veranderen hiervan, zodat er een meerwaarde ontstaat, niet alleen voor de gebouweigenaar, maar voor het hele gebied.
Multi-sided Platform: een tegenwoordig vaker voorkomend model waarbij er de facto twee typen klanten zijn: een belegger, en de eindgebruikers. Beiden hebben hun wensen en eisen, in de conceptontwikkeling kun je zoeken naar een optimaal model voor deze klanten.