AT2Works
A = hergebruik van het gebouw, dus niet, of zo min mogelijk slopen B = herbestemmen – vaak substantiële ingrepen in het gebouw. C = recycling, op materiaal- of component niveau (upcycling).

A = hergebruik van het gebouw,
dus niet, of zo min mogelijk slopen
B = herbestemmen – vaak substantiële
ingrepen in het gebouw.
C = recycling, op materiaal- of
component niveau (upcycling).

Gezien de leegstand in de kantorenmarkt (van 7 naar 13 miljoen m2), de verpleeg- en verzorgingstehuizen (800 van de 1400),  winkels (25% slopen,  schatting vanuit de retailsector zelf), en de vervangingsopgave van de na-oorlogse voorraad (1 a 2% per jaar van 2,5 miljoen woningen), is de sloop- en herbestemmingsopgave onmetelijk groot. De waarde is enorm als we anders gaan denken, en andere concepten ontwikkelen.

Een duurzame transformatie opgave kun je benaderen volgens de “Ladder van Lansink”.

Op het gebied van duurzaamheid zijn wij in Nederland heel ver op het gebied van energie (zero-energy gebouwen), maar nog niet zo ver op het gebied van duurzaam materiaalgebruik. Met name het hergebruik van materialen (upcyclen) biedt veel mogelijkheden. Gezien het overschot aan in onbruik geraakte gebouwen begint bouwen, zeker in Nederland, met herbestemmen of slopen van bestaande panden: een transformatie proces.