AT2Works
Inspiratie: diafragma gevel, IDMA – Jean Nouvel
Inspiratie: diafragma gevel, IDMA – Jean Nouvel

Transformatie betekent vaak: slopen en nieuwbouw. De uitdaging is nu om dit financieel haalbaar te maken, zeker in de sociale woningbouw en de middenhuur sector. Hier hebben wij een methode voor ontwikkeld, in samenwerking met ketenpartners. Zie hiervoor de homepage.

De maatschappelijke waarde vertaalt zich naar duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Duurzaamheid in termen van milieu, en in sociale duurzaamheid. Citaat uit het boek “De Upcycle” van Braungart & Mc Donough: “Van begin af aan heeft de Cradle to Cradle-filosofie de commercie erkend als de motor voor groei en innovatie, als de manier om de aarde veel productiever te maken dan deze nu is.”

“We hebben geen energieprobleem, we hebben een grondstoffenprobleem” (Prof. Michiel Haas – NIBE en TU Delft). Urban mining biedt mogelijkheden: de waarde van uitkomende grondstoffen van leegstaande gebouwen gebruiken om nieuwe gebouwen te maken. Wereldwijd ontstaat er nu een enorme vraag naar grondstoffen. Het is van belang om duurzaam met grondstoffen om te gaan: Cradle to Cradle – afval is voedsel. 

Gezien de leegstand in de kantorenmarkt (panden die niet meer rendabel zijn om herbestemd te worden), en de vervangingsopgave van de na-oorlogse voorraad (1 a 2% per jaar van 2,5 miljoen woningen), is de sloop- en herbestemmingsopgave erg groot. De waarde is enorm als we anders gaan denken, en andere concepten ontwikkelen.

Een duurzame transformatie opgave kun je benaderen volgens de “Ladder van Lansink”.

A = hergebruik van het gebouw, dus niet, of zo min mogelijk slopen B = herbestemmen – vaak substantiële ingrepen in het gebouw. C = recycling, op materiaal- of component niveau (upcycling).

A = hergebruik van het gebouw,
dus niet, of zo min mogelijk slopen
B = herbestemmen – vaak substantiële
ingrepen in het gebouw.
C = recycling, op materiaal- of
component niveau (upcycling).